עגלות חץ - לוח נייד מהבהב


עגלות חץ - לוח נייד מהבהב

עגלות חץ מהוות גורם עיקרי בעבודות בכביש ,לפי החוק כל פעילות המתבצעת בקטעי הדרך מחויבת בהצבת צוות אבטחה המלווה בעגלות חץ וקונוסים - מחסומים שעליהם חץ גדול ומהבהב, בכדיי להבטיח את בטיחותם ובטיחות הנוסעים בכביש ושל הולכי הרגל.

קונוס
הינו מוצר בטיחות הנועד לסמן ולכוון תנועת כלי רכב בזמן עבודות בכביש או לסמן מפגעים
בדרך כמו כן הקונוסים מצוידים במחזירי אור בצבעי מע"צ.
הקודםלרשימה המלאההבא

לפרטים נוספים:


אתר נגיש